Uluslararası Tır Şoförlerinin Fazla Mesai Ve Hafta Tatili Al

11-12-2019 13:15
3 dakika Tahmini Okuma Süresi

                Yargıtay birçoğu kararlarında uluslararası tır şoförlerinin Avrupa’ya yapılan seferlerde günde 9 saatten fazla şoförlük yapmanın ve hafta sonları çalışmanın yasak olduğu gerekçesiyle fazla mesai ile hafta tatili ücret alacaklarının hesaplanmasını hukuka aykırı bulmakta ve bu yöndeki taleplere olumlu yönde karar verilmesini engellemektedir. Yerel mahkemeler de maalesef kürsü bağımsızlıkları olmasına rağmen hukuka aykırı bu kararlara uymayı tercih etmekte ve bu şekilde içtihat kapısını kapatmaktadır. Oysaki bu yaklaşım hukuka aykırıdır. Şöyle ki:

    Yargı organlarının görevi vakıaları belirlemek değil vuku bulan olaylarakanunları tatbik etmektir. Örneğin “kırmızı ışıkta geçmek yasaktır” birkuraldır. Rahatlıkla bu cümle kural olarak herkese karşı her yerdesöylenebilir. Ama hiç kimse kırmızı ışıkta geçmez şeklinde bir hukuk kuralı yada hukuki bir değerlendirme yapılamaz. Çünkü olguların illa yasalara uygungerçekleşeceğini söylemek yargı organının kendi varlığını inkâr etmesidemektir. Zira herkes yasalara uysa her olay yasal olurdu ve bu durumda neyargı organlarına ne de yargıçlara ihtiyaç olurdu.

Tır şoförlerinin Avrupa’da günde 9 saatiaşan şoförlük yapması kural olup bundan hiçbir şoförün bu kuralı aşmayacağınısöylemek de yukarıda belirttiğimiz “kimse kırmızı ışıkta geçmez, geçemez” demekgibi gerçeklerle bağdaşmayan bir değerlendirme olup bu değerlendirmelerin yargıkararlarına yargı organlarınca dayanak edilmesi açık bir hukuk ihlalidir. Zira işverenlerinserbest piyasa rekabetinin zorlamasıyla ya da keyfi olarak emir vetalimatlarıyla çoğu tır şoförü belirtilen yasağı delmekte, kimi zaman bir güniçinde 3 - 4 saatin dışında şoförlük yapmaktadırlar. Maalesef yargıçlar budurumlara “Avrupa’da günlük 9 saatin dışında çalışma olmaz hafta tatilgünlerinde de çalışma olmaz” ön yargısıyla adeta vakıaları masa başıhaberciliği yapan gazeteciler gibi belirleyerek hakkı ve hakikati adetakaranlığa boğmaktadırlar.

 Tırşoförlerinin fazla mesaisi ile ilgili yargı birimlerince göz ardı edilen birbaşka gerçek de şoförün tırın ve tırdaki yükün güvenliğini sağlamak için tırhareket etmese bile tırın başını terk edip gidememesinin yani tırın ve yükününgüvenliğinin şoförce sağlanmasının çalışmadan sayılmamasıdır.  Aynı durum hafta tatili için de geçerlidir. Oysaki şoförlerin de herkes gibi can güvenliğinin sağlandığı otellerde gecelemesi,mesai saatlerinin dışında sosyal yaşamlarını özgürce sürdürmesi en doğalhakları olup onu tırda yatmaya ve hafta tatili de olsa tırın etrafına bağlı birhayata mahkûm etmeye üstüne üstelik bir de bunun karşılığı ödenmesi gerekenfazla mesai ücretlerinin ve hafta tatili ücretlerini ödememeye kimsenin hakkıyoktur. Bu durum köleliğin modernize edilmiş, güncellenmiş halidir. Bu durumu yargıkararlarının onaylamaması, korumaması gerekir.

Hiç kimse kendisi için istemediği birhali başkası için de istememelidir. Bu kararları veren yargıçlar kendilerininnormal mesai saatleri dışında hayatlarını adliyede geçirmeye zorlandıklarınıbir düşünmeli, şoförlerle ilgili kararlarını ona göre vermelidir.

Tır şoförü emekçiler ise yılmadan bu gerçeklerimahkemelere taşımalı bu haksızlığı; haksızlığı düzeltecek vicdanı bulana ya dao vicdanları uyandırana kadar adli vicdanın gündeminde tutmalıdırlar.