Ticaret Hukuku

  • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma politikaları
  • Sermaye artırımı ve azaltımları
  • Şirket yeniden yapılandırılması
  • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
  • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi