İş Hukuku

  • Kıdem – İhbar tazminatı
  • Fazla mesai alacağı
  • Yıllık izin ücreti
  • Resmi, bayram ve genel tatil mesai alacağı
  • Hafta tatili mesai alacağı
  • Ücret alacağı
  • Kötü niyet tazminatı
  • İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan davalar
  • Maddi – Manevi tazminatlar
  • Hizmet Tespiti