Hakkımızda

KONAÇ – AYAR – DEZGAHCI – KARABACAK – ULUSOY

Avukatlık Ortaklığı

Av. Fevzi KONAÇ – Av. Ömer İkbal AYAR – Av. Mustafa Sedat DEZGAHCI – Av. Vedat KARABACAK – Av. Göksel ULUSOY

Avukatlık ortaklığımız Avukatlık Kanununun 44. maddesine istinaden kurucu ortaklar arasında akdedilen 25.12.2010 tarihli avukatlık ortaklığı sözleşmesi ile kurulmuş Kayseri Barosu Yönetim Kurulunun 07.01.2011 tarih ve 2011/83 sayılı kararı ile avukatlık ortaklığı siciline tescil edilmiştir.

AVUKATLIK ORTAKLIĞI SİCİL NO
KAYSERİ : 2
T.B.B. : 109