Hakkımızda

KONAÇ – AYAR – DEZGAHCI – KARABACAK

ULUSOY – GÜNEŞ

Avukatlık Ortaklığı

Av. Fevzi KONAÇ Av. Ömer İkbal AYAR Av. Mustafa Sedat DEZGAHCI Av. Vedat KARABACAK

Av. Göksel ULUSOY Av. Cenap GÜNEŞ – Av. Fatih GÜNEŞ

Avukatlık ortaklığımız Avukatlık Kanununun 44. maddesine istinaden kurucu ortaklar arasında akdedilen 25.12.2010 tarihli avukatlık ortaklığı sözleşmesi ile kurulmuş Kayseri Barosu Yönetim Kurulunun 07.01.2011 tarih ve 2011/83 sayılı kararı ile avukatlık ortaklığı siciline tescil edilmiştir.

AVUKATLIK ORTAKLIĞI SİCİL NO
KAYSERİ : 2
T.B.B. : 109