Diğer Faaliyet Alanlarımız

Kira, Gayrimenkul ve Kooperatif Hukuku

Kira Hukuku

 • Kira Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşınır ve Taşınmaz kira sözleşmelerinin takibi,
 • Kiralananın tahliyesi,
 • Kira Sözleşmelerinden dolayı Hapis hakkının kullanılması.
 • Kira Bedelinin uyarlanması.

Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu iptali ve tescil davaları,
 • Şuf’a davaları,
 • Men’i müdahale davaları,
 • Ecri misil davaları.
 • Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları,
 • Geçit hakkı davaları,
 • Tespit davaları,
 • İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları),
 • Kamulaştırma davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi.
 • Tapu Tashih davaları.
 • Diğer taşınmaz hukuku davaları,

Kooperatif Hukuku

Kooperatif; ortak ekonomik, sosyal, kültürel istek ve ihtiyaçlarını demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere bir araya gelen gönüllü insanlardan oluşan topluluktur.

Kooperatifler kişisel yardım, kişisel sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışmaya dayalı değerlere sahiptir.

 • Yapı ve Arsa Kooperatifleri
 • Tüketim Kooperatifleri
 • İşletme Kooperatifleri
 • İşyeri Kooperatifleri

gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kooperatiflere ve kooperatif  birliklerine hukuksal yardım sağlanmaktadır.

Ceza Hukuku